Wózjawjenje wjednice wólby k wólbje 7 Rady za nastupnosći Serbow pśi Krajnem sejmje Bramborska
wót 17 maja 2024

Wólbny wuběrk za wólby 7. Rady za nastupnosći Serbow pśi Krajnem sejmje Bramborska dajo znate na zakłaźe wólbnego pórěda Serbskeje kazni (WO-SWG) z dnja 15. septembra 2014 (GVBl II Nr 69):

I. Termin wólby a wólbny cas

Ako slědny źeń listowych wólbow a ako kóńc wólbnego casa se póstajijo 15. decembra 2024, zeger 12 (§ 4 wólbnego pórěda).

II. Wólbne wopšawnjenje

Do wuzwólowanja wopšawnjone su wšykne Serby, kenž su na slědnem dnju listoweje wólby za wólbu do Krajnego sejma Bramborska do wuzwólowanja wopšawnjone (§ 8 wólbnego pórěda).

III. Zapisanje do zapisa wólarjow na póžedanje

Póžedanje na zapisanje do zapisa wólarjow ma se pisnje až do  8. decembra 2024 w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka stajiś (§ 12 wótstawk 1 wólbnego pórěda).

Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba ma pšawo, wót 25 nowembra do 29 nowembra 2024 w casu wót zeger 16 do 18 pšawosć swójich datow, kótarež su we wólbnem zapisu zapisane, pśespytowaś. Chtož ma zapis wólarjow za njepšawy abo njedopołny, móžo pisnje abo ako wuzjawjenje k zapisanju spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow w jadnańskem běrowje zapódaś (§ 14 wólbnego pórěda).

IV. Wótgłosowanje pśez listowe wólby

Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba dostanjo wót jadnańskego běrowa bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim jadnotliwych wólbnych naraźenjow, powěsć za wuzwólowanje a pódłožki za listowu wólbu.

Kužda wólaŕka a kuždy wólaŕ ma pěś głosow. Wóna abo wón móžo wólbnemu naraźenju jadnotliwego jano jaden głos daś.

Wólone su pśecej te pěś kandidatki abo kandidaty z nejwěcej głosami. Njewólone kandidatki abo kandidaty su narownańske wósoby w rěźe dojśpitych głosow.

V. Zapódaśe wólbnych naraźenjow jadnotliwego

Wólbne naraźenja jadnotliwego maju se až do 28. oktobra 2024, zeger 16 pisnje w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka zapódaś.

Wólbne naraźenja jadnotliwego mógu wšykne towaristwa a zjadnośeństwa zapódaś, kenž se w swójich wustawkach k serbskim cilam wuznaju. Kužde zjadnośeństwo ma pšawo, až do źaseś wólbnych naraźenjow jadnotliwego zapódaś (§ 2 wótstawk 3 wólbnego pórěda).

Kandidatka abo kandidat musy wobtwarźiś, až jo do wuzwólowanja Krajnego sejma Bramborska wopšawnjona/y a až jo do slědnego dnja listowych wólbow 18. žywjeńske lěto zakóńcyła/zakóńcył (§ 19 a § 20 wólbnego pórěda).

Margit Neugebauer
Wjednica wólby k wólbje 7. Rady za nastupnosći Serbow
pśi Krajnem sejmje Bramborska

Wólbny wuběrk
Wognjowy dwór Tylcyc, wejsny źěl Dissen/Dešno,
Głowna droga 44, 03096 Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow

info@wolba-serbska-rada de, tel : 01525 5417883, formulary a
pokazki pód: http://wolba-serbska-rada de

Adresse Ort der Ausführung