Gemeinde Drachhausen / gmejna Hochoza

Gemeinde Drehnow / gmejna Drjenow

Stadt Peitz / město Picnjo

Amt Peitz /Amt Picnjo

Gemeinde Heinersbrück / gmejna Móst

Gemeinde Jänschwalde / gmejna Janšojce

Gemeinde Tauer / gmejna Turjej

Gemeinde Teichland / gmejna Gatojce

Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk